DIPROSPAN P/G 0.05% GEL

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Dạng dược phẩm:
GEL
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E10299

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này