Dicloflex 1 % gel 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-02-2019
Thành phần hoạt chất:
Диклофенак
Sẵn có từ:
ВетПром - АД
Mã ATC:
M02AA15
INN (Tên quốc tế):
Diclofenac
Liều dùng:
1 % gel 
Tóm tắt sản phẩm:
Diclofenac Vetprom, 1% gel - 50 g
Số ủy quyền:
20120566
Ngày ủy quyền:
2014-09-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này