Dialgin 500 mg/ml oral drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-03-2022
Thành phần hoạt chất:
Метамизол натрий
Sẵn có từ:
Химакс Фарма ЕООД
Mã ATC:
N02BB2
INN (Tên quốc tế):
Metamizole sodium
Liều dùng:
500 mg/ml oral drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Dialgin, 500 mg/ml oral drops, solution x 20 ml
Số ủy quyền:
20140268
Ngày ủy quyền:
2015-11-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này