DHC Continus  90 mg modified - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
09-03-2022
Thành phần hoạt chất:
Дигидрокодеин
Sẵn có từ:
Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Mã ATC:
N02AA8
INN (Tên quốc tế):
Dihydrocodeine
Liều dùng:
90 mg modified - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
DHC Continus, 90 mg modified- release tablets x 10; x 20; x 30; x 40; x 50; x 56; x 60 DHC
Số ủy quyền:
20000389
Ngày ủy quyền:
2015-04-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này