Deferasirox AB 360 mg Filmtablette

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Deferasirox
Sẵn có từ:
Aurobindo
Mã ATC:
V03AC03
INN (Tên quốc tế):
Deferasirox
Liều dùng:
360 mg
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Deferasirox 360 mg
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Khu trị liệu:
Deferasirox
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 588293-01 - Packmaß: 30 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588284-01 - Packmaß: 30 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588284-03 - Packmaß: 300 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588293-03 - Packmaß: 300 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588284-02 - Packmaß: 90 - Vermarktung status: NO - FMD-code: 05401026002804 - CNK-code: 4430922 - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588293-02 - Packmaß: 90 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
588284

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này