DAWNMIST Pâte dentifrice

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Monofluorophosphate de sodium
Sẵn có từ:
DONOVAN INDUSTRIES, INC.
Mã ATC:
A01AA02
INN (Tên quốc tế):
SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE
Liều dùng:
0.76%
Dạng dược phẩm:
Pâte dentifrice
Thành phần:
Monofluorophosphate de sodium 0.76%
Tuyến hành chính:
Dentaire
Các đơn vị trong gói:
42/42.5/76/133 GM
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
DENTAL AGENTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0109061001; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02245603
Ngày ủy quyền:
2007-07-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này