DARROW II 1/2 STAERKE

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Kaliumchlorid
Sẵn có từ:
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft (3049484)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Kaliumchlorid (163) 1,35 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0723572.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này