DANILA REISE-TABLETTEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Diphenhydraminhydrochlorid; 8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
Sẵn có từ:
Glückauf-Apotheke Elisabeth Steinberg (88638)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Diphenhydraminhydrochlorid (1601) 31 Milligramm; 8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion (4036) 23 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1635516.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này