DALA-GRIPPE-DRAGEES

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ascorbinsäure; Phenacetin; Propyphenazon; Diphenhydraminhydrochlorid; Chininhydrochlorid
Sẵn có từ:
Apotheke Dahlenburg Irmgard Buehring (23449)
Dạng dược phẩm:
Dragees
Thành phần:
Ascorbinsäure (40) 50 Milligramm; Phenacetin (252) 100 Milligramm; Propyphenazon (908) 100 Milligramm; Diphenhydraminhydrochlorid (1601) 5 Milligramm; Chininhydrochlorid (12912) 25 Milligramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1590021.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này