Daktar-Hydrocortison

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Hydrocortison; Miconazolnitrat
Sẵn có từ:
JANSSEN-CILAG GmbH (8009839)
Dạng dược phẩm:
Creme
Thành phần:
Hydrocortison (758) 10 Milligramm; Miconazolnitrat (9653) 20 Milligramm
Tuyến hành chính:
Auftragen auf die Haut
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0762394.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này