Dacarbazin Lipomed 100 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Dacarbazin
Sẵn có từ:
Lipomed GmbH
Mã ATC:
L01AX04
Các đơn vị trong gói:
1 x 10 Stück (Durchstechflaschen), Laufzeit: 36 Monate
Nhóm trị liệu:
Dacarbazin
Số ủy quyền:
1-28970

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này