CYPERKILL MAX CONCENTRADO EMULSIONABLE

Chile - Tiếng Tây Ban Nha - ISPC (Instituto de Salud Pública de Chile)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Alfa-Cipermetrina 99;9% N°Cas: 67375-30-8;Etofenprox Técnico al 99;46%
Sẵn có từ:
ANASAC AMBIENTAL S.A.
INN (Tên quốc tế):
Alpha-Cypermethrin 99; 9% N°Cas: 67375-30-8; Etofenprox Technical 99; 46%;
Thành phần:
ALFACIPERMETRINA 99,9% (EQUIVALENTE A 3,0 DE INGREDIENTE ACTIVO) 3,1 g; ETOFENPROX 99,46% (EQUIVALENTE 5,0 G DE INGREDIENTE ACTIVO) 5,1 g
Loại thuốc theo toa:
Venta Especializada
Tóm tắt sản phẩm:
Régimen: Fabricación Nacional
Tình trạng ủy quyền:
Vigente
Số ủy quyền:
P-746/15
Ngày ủy quyền:
2015-10-22

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này