Cylabel 1000 mg/g

Romania - Tiếng Romania - ICBMV (Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
salicilat de sodiu
Sẵn có từ:
BELA-PHARM GmbH &Co. KG, Germania
INN (Tên quốc tế):
sodium salicylate
Dạng dược phẩm:
pulbere pentru administrare în apa de băut/lapte
Các đơn vị trong gói:
cutie x 1 kg; pungă x 5 kg
Loại thuốc theo toa:
Cu prescripţie
Sản xuất bởi:
BELA-PHARM GmbH &Co. KG, Germania
Nhóm trị liệu:
bovine, porcine
Khu trị liệu:
Alte medicamente
Chỉ dẫn điều trị:
Viței - tratament simptomatic al febrei în afecțiuni respiratorii acute, în combinație cu tratamentul corespunzător (de ex. antiinfecțios), dacă este necesar. Porcine - pentru tratamentul inflamațiilor în combinație cu un tratament concomitent cu antibiotice.
Tóm tắt sản phẩm:
Perioada de aşteptare Carne și organe: 0 zile. Firma responsabilă din România: _N/A
Tình trạng ủy quyền:
Valida
Số ủy quyền:
170189
Ngày ủy quyền:
2017-08-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này