Cordaflex 20 mg prolonged - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
12-04-2021
Thành phần hoạt chất:
Нифедипин
Sẵn có từ:
Egis Pharmaceuticals PLC,
Mã ATC:
C08CA5
INN (Tên quốc tế):
Nifedipine
Liều dùng:
20 mg prolonged - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Cordaflex, 20 mg prolonged-release tablets x 60 x 30
Số ủy quyền:
9700552
Ngày ủy quyền:
2014-09-29

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này