COMPLETE 5000 WIPES Serviette

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Hypochlorite de sodium
Sẵn có từ:
WOOD WYANT CANADA INC
Mã ATC:
V07AV
INN (Tên quốc tế):
TECHNICAL DISINFECTANTS
Liều dùng:
0.5%
Dạng dược phẩm:
Serviette
Thành phần:
Hypochlorite de sodium 0.5%
Tuyến hành chính:
Désinfectant (Lieux de transformation alimetaire)
Các đơn vị trong gói:
50-5000
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
DISINFECTANTS (FOR AGENTS USED ON OBJECT)
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0106897003; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ AVANT COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02418800
Ngày ủy quyền:
2014-09-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này