Colchicine 500microgram tablets

Vương quốc Anh - Tiếng Anh - MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Colchicine
Sẵn có từ:
Medihealth (Northern) Ltd
Mã ATC:
M04AC01
INN (Tên quốc tế):
Colchicine
Liều dùng:
500microgram
Dạng dược phẩm:
Tablet
Tuyến hành chính:
Oral
Lớp học:
No Controlled Drug Status
Loại thuốc theo toa:
Valid as a prescribable product
Tóm tắt sản phẩm:
BNF: 10010400

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này