Co-Codamol   500/30 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-03-2017
Thành phần hoạt chất:
Парацетамол, Кодеина фосфат полугидрат
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
N02AA59
INN (Tên quốc tế):
Paracetamol, Codeine phosphate hemihydrate
Liều dùng:
  500/30 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Co-Codamol, 500/30 mg film - coated tablets
Số ủy quyền:
20150291
Ngày ủy quyền:
2015-09-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này