Clopidogrel/ASA Billev   75 mg / 75 mg film - coated

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-03-2017
Thành phần hoạt chất:
Ацетилсалициловата киселина, Клопидогрель
Sẵn có từ:
Billev Pharma ApS
Mã ATC:
B01AC30
INN (Tên quốc tế):
Acetylsalicylic acid, Clopidogrel
Liều dùng:
  75 mg / 75 mg film - coated
Tóm tắt sản phẩm:
Clopidogrel/ASA Billev, 75 mg / 75 mg film-coated tablets x 14; x 28; x 30
Số ủy quyền:
20140309
Ngày ủy quyền:
2014-10-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này