Clinitetrin

New Zealand - Tiếng Anh - Medsafe (Medicines Safety Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Tetracycline hydrochloride 250 mg
Sẵn có từ:
*** Company Unknown ***
INN (Tên quốc tế):
Tetracycline hydrochloride 250 mg
Liều dùng:
250 mg
Dạng dược phẩm:
Tablet
Thành phần:
Active: Tetracycline hydrochloride 250 mg
Lớp học:
Prescription
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Số ủy quyền:
TT50-1918
Ngày ủy quyền:
1971-08-26

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này