CLINGOZAN 5 MG, POR TBL DIS 56X5MG

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
OLANZAPIN (OLANZAPINUM)
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
Mã ATC:
N05AH03
Liều dùng:
5MG
Dạng dược phẩm:
Tableta dispergovatelná v ústech
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
56 II, Blistr
Loại thuốc theo toa:
Léčiva na lékařský předpis
Tình trạng ủy quyền:
B - přípravek po provedené změně.
Số ủy quyền:
68/ 565/10-C
Ngày ủy quyền:
2011-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này