Chlophazolin 150 micrograms tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-07-2017
Thành phần hoạt chất:
Клонидин
Sẵn có từ:
Софарма АД
Mã ATC:
C02AC1
INN (Tên quốc tế):
Clonidine
Liều dùng:
150 micrograms tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Chlophazolin, 150 micrograms tablets x 50
Số ủy quyền:
20010275
Ngày ủy quyền:
2013-12-04

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này