CHILDREN'S CHEWABLE ACETAMINOPHEN TAB 80 MG Comprimé

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acétaminophène
Sẵn có từ:
WES PAK PRODUCTS LTD.
Mã ATC:
N02BE01
INN (Tên quốc tế):
ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)
Liều dùng:
80MG
Dạng dược phẩm:
Comprimé
Thành phần:
Acétaminophène 80MG
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
24 TABLETS
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
MISCELLANEOUS ANALGESICS AND ANTIPYRETICS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0102009003; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02177951
Ngày ủy quyền:
2000-08-04

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này