Certican 0,75 mg Tabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Everolimus
Sẵn có từ:
HAEMATO PHARM GmbH (8090132)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Everolimus (29196) 0,75 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
7000114.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-08-27

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này