Ceftriaxone Panpharma  1 g powder for solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-12-2014
Thành phần hoạt chất:
Ceftriaxone
Sẵn có từ:
PANPHARMA Laboratories
Mã ATC:
J01DD4
INN (Tên quốc tế):
Ceftriaxone
Liều dùng:
1 g powder for solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Ceftriaxone Panpharma, 1g powder for solution for injection x 10
Số ủy quyền:
20050023
Ngày ủy quyền:
2015-05-11

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

This PDF file is encrypted and can't be opened.

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này