Ceftazidim - MIP  2 g powder for solution for injection/infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
30-08-2021
Thành phần hoạt chất:
Ceftriaxone
Sẵn có từ:
MIP Pharma GmbH
Mã ATC:
J01DD2
INN (Tên quốc tế):
Ceftriaxone
Liều dùng:
2 g powder for solution for injection/infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Ceftazidim-MIP, 2 g powder for solution for injection/infusion x 1; x 5; x 10 vials
Số ủy quyền:
20150171
Ngày ủy quyền:
2015-05-26

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này