Carvedilol Sopharma 12,5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

23-11-2017

Thành phần hoạt chất:
Карведилол
Sẵn có từ:
Медика АД.
Mã ATC:
C07AG2
INN (Tên quốc tế):
Carvedilol
Liều dùng:
12,5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Carvedilol Medica, 12,5 mg tablets x 30
Số ủy quyền:
20080103
Ngày ủy quyền:
2014-10-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này