Capsicum Renantos 0,05 % cream

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-12-2021
Thành phần hoạt chất:
Capsici фруктуса ех.
Sẵn có từ:
Worwag Pharma GmbH & Co. KG
Mã ATC:
N01BX4
INN (Tên quốc tế):
Capsici fructus extr.
Liều dùng:
0,05 % cream
Tóm tắt sản phẩm:
Capsamol Dolor, 0,05% cream x 40g, x 100g;
Số ủy quyền:
20140130
Ngày ủy quyền:
2015-04-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này