Capecitabine Fair - Med 150 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-05-2015
Thành phần hoạt chất:
капецитабин
Sẵn có từ:
Fair-Med Healthcare GmbH
Mã ATC:
L01BC6
INN (Tên quốc tế):
Capecitabine
Liều dùng:
150 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Capecitabine Fair-Med, 150 mg film - coated tablets x 60;
Số ủy quyền:
20150135
Ngày ủy quyền:
2015-04-30

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này