Cantharis 30C - Dr. Reckeweg Drops

Quốc gia: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MOHAP (Ministry of Health & Prevention) - وزارة الصحة ووقاية المجتمع.الإمارات

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

7.5mL Glass Bottle with Dropper

Sẵn có từ:

ULTRAPHARMA DRUG STORE Germany

INN (Tên quốc tế):

7.5mL Glass Bottle with Dropper

Liều dùng:

30C

Dạng dược phẩm:

Drops

Các đơn vị trong gói:

7.5mL Glass Bottle with Dropper

Lớp học:

Natural Source Medicines

Loại thuốc theo toa:

Prescription Only Medicine (POM)

Sản xuất bởi:

PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. RECKEWEG & CO. GMBH, Germany, BENSHEIM

Khu trị liệu:

HOMEOPATHIC PREPARATION-N/A

Tóm tắt sản phẩm:

Price: 30C; Country of origin: Germany

Tình trạng ủy quyền:

Registered

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này