Cantab Plus 32 mg/12,5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-04-2020
Thành phần hoạt chất:
Кандесартан и диуретици
Sẵn có từ:
НОБЕЛ ФАРМА ЕООД
Mã ATC:
C09DA6
INN (Tên quốc tế):
Candesartan and diuretics
Liều dùng:
32 mg/12,5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Cantab Plus, 32 mg/12,5 mg tablets x 28; x 84
Số ủy quyền:
20150105
Ngày ủy quyền:
2015-03-30

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này