Candepres 16 mg tabletki

Ba Lan - Tiếng Ba Lan - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Candesartanum cilexetili
Sẵn có từ:
Delfarma Sp. z o.o.
Mã ATC:
C09CA06
INN (Tên quốc tế):
Candesartanum cilexetili
Liều dùng:
16 mg
Dạng dược phẩm:
tabletki
Tóm tắt sản phẩm:
28 tabl., 05909991386177, Rp; 30 tabl., 05909991386184, Rp; 56 tabl., 05909991386191, Rp; 60 tabl., 05909991386207, Rp
Số ủy quyền:
317/18

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này