CALCICHEW-D3 FORTE TABLETS 500mg/400I Tablets Chewable

Ai-len - Tiếng Anh - HPRA (Health Products Regulatory Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
CALCIUM CARBONATE COLECALCIFEROL
Sẵn có từ:
Clear Pharmacy
INN (Tên quốc tế):
CALCIUM CARBONATE COLECALCIFEROL
Liều dùng:
500mg/400I
Dạng dược phẩm:
Tablets Chewable
Tình trạng ủy quyền:
Authorised
Số ủy quyền:
DPR1596/018/001
Ngày ủy quyền:
0000-00-00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này