Bucco-Tantum lutschtabletten

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
benzydamini hydrochloridum
Sẵn có từ:
Verfora SA
Mã ATC:
A01AD02
INN (Tên quốc tế):
benzydamini hydrochloridum
Dạng dược phẩm:
lutschtabletten
Thành phần:
benzydamini hydrochloridum 3 mg, isomaltum 3183 mg, acidum citricum monohydricum, aspartamum 3.5 mg, levomentholum, aromatica (citron) cum E 320, aromatica (menthe), E 104, E 132, pro compresso.
Lớp học:
D
Nhóm trị liệu:
Synthetika
Khu trị liệu:
Symptomatische behandlung von schmerzen und reizungen in der region von mund und rachen.
Số ủy quyền:
58631
Ngày ủy quyền:
2009-04-09

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này