Braltus 10 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Tiotropiumbromid
Sẵn có từ:
CC-Pharma GmbH (8029457)
Dạng dược phẩm:
Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation
Thành phần:
Tiotropiumbromid (26612) 0,016 Milligramm
Tuyến hành chính:
zur Inhalation
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204334.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-04-06

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này