Botox 50 Allergan Units, powder for solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
23-08-2017
Thành phần hoạt chất:
-
Sẵn có từ:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Mã ATC:
M03AX1
INN (Tên quốc tế):
-
Liều dùng:
50 Allergan Units, powder for solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
BOTOX, 50 Allergan Units, powder for solution for injection 1, 2, 3, 6, 10 vials;
Số ủy quyền:
20150370
Ngày ủy quyền:
2015-11-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này