Boston Scientific Origen™ EL VR Implantable Cardioverter Defibrillator

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BOSTON SCIENTIFIC ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Lớp học:
Class D medical device
Sản xuất bởi:
Cardiac Pacemakers Incorporated
Khu trị liệu:
Cardiovascular
Chỉ dẫn điều trị:
Boston Scientific implantable cardioverter defibrillators (ICDs) are intended to provide ventricular antitachycardia pacing (ATP) and ventricular defibrillation for automated treatment of life-threatening ventricular arrhythmias.
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[Sterile Medical Device], Implantable Cardioverter Defibrillator sterilised by EO; Models: Origen™ EL ICD VR - D050, Origen™ EL ICD VR - D051
Số ủy quyền:
DE0017157
Ngày ủy quyền:
2015-05-18

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này