Borax

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Natrium tetraboracicum
Sẵn có từ:
LRK Laboratoire homéopathique de recherches Kurtoglu SA
INN (Tên quốc tế):
Sodium tetraboracicum
Liều dùng:
K30, D, D2, D, C1, D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
417814

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này