BLUTWURZELN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Tormentillwurzelstock
Sẵn có từ:
Reform- und Diäthaus Jörn Reiner Lesske (3143964)
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Tormentillwurzelstock (2946) 1 Kilogramm
Tuyến hành chính:
Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1892992.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này