BLUTREINIGUNGS-DRAGEES

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Fenchel; Rhabarberwurzel; Rote Seifenwurzel; Wacholderholz
Sẵn có từ:
Hans Bischoff GmbH Pharmazeutische Präparate (3068317)
Dạng dược phẩm:
Dragees
Thành phần:
Fenchel (125) 60 Milligramm; Rhabarberwurzel (285) 45 Milligramm; Rote Seifenwurzel (5136) 55 Milligramm; Wacholderholz (6182) 70 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0535362.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này