Blutkonserve-CPD BLNO Blutgruppe AB, Rh negativ

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Blut vom Menschen
Sẵn có từ:
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH Institut für Transfusionsmedizin Berlin (3210732)
Dạng dược phẩm:
Suspension
Thành phần:
Blut vom Menschen (21446) Information nicht vorhanden
Tuyến hành chính:
Transfusion; Infusion intravenös; Infusion intraarteriell
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
3005244.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này