Blutkonserve-BaWü

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Erythrozyten vom Menschen
Sẵn có từ:
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gGmbH Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie Baden-Baden (3075381)
Dạng dược phẩm:
Infusionslösung
Thành phần:
Erythrozyten vom Menschen (21444) 200 Milliliter
Tuyến hành chính:
Infusion intravenös
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0843632.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này