BLAUTROPFEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat; Milchsäure; Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat; Mangan(II)-sulfat 4 H<2>O; Fuchsin-Parafuchsin-Gemisch
Sẵn có từ:
St.Georg-Apotheke Wilhelm Ziegler (22214)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat (117) 0,1 Gramm; Milchsäure (203) 0,1 Gramm; Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (1101) 0,1 Gramm; Mangan(II)-sulfat 4 H<2>O (1187) 0,1 Gramm; Fuchsin-Parafuchsin-Gemisch (12946) 0,4 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1001786.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này