BLÜTENPOLLEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Pollen (von Bienen gesammelt)
Sẵn có từ:
Drogerie Willy Zeidler (3146589)
Dạng dược phẩm:
Pulver
Thành phần:
Pollen (von Bienen gesammelt) (15575) 100 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1271238.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này