Biocardin, tabl.coat. 75 mg x 30; x 60

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Дипиридамол
Sẵn có từ:
ИНБИОТЕХ ООД
Mã ATC:
B01AC7
INN (Tên quốc tế):
Dipyridamole
Số ủy quyền:
20030059
Ngày ủy quyền:
2008-05-23

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này