Bilobil Intens 120 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

19-02-2015

Thành phần hoạt chất:
Други лекарства против деменция
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo Mesto
Mã ATC:
N06DX2
INN (Tên quốc tế):
Other anti-dementia drugs
Liều dùng:
120 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Bilobil Intens, 120 mg capsules, hard x 20 (2 x 10 ), x 60 (6 x 10 )
Số ủy quyền:
20090528
Ngày ủy quyền:
2014-12-04

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này