Bellergamin 0,1 mg/0,3 mg/20 mg coated table

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-01-2018
Thành phần hoạt chất:
Барбитурати, комбинации
Sẵn có từ:
Софарма АД
Mã ATC:
N05CB2
INN (Tên quốc tế):
Barbiturates, combinations
Liều dùng:
0,1 mg/0,3 mg/20 mg coated table
Tóm tắt sản phẩm:
Bellergamin, 0.1 mg/0.3 mg/20 mg coated tablets x 20
Số ủy quyền:
20030677
Ngày ủy quyền:
2014-09-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này