Belara 0,03 mg + 2 mg tabletki powlekane

Ba Lan - Tiếng Ba Lan - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ethinylestradiolum,Chlormadinoni acetas
Sẵn có từ:
Delfarma Sp. z o.o.
Mã ATC:
G03AA15
INN (Tên quốc tế):
Ethinylestradiolum + Chlormadinoni acetas
Liều dùng:
0,03 mg + 2 mg
Dạng dược phẩm:
tabletki powlekane
Tóm tắt sản phẩm:
Opakowania: 21 tabl., 05909991367121, Rp;63 tabl., 05909991367138, Rp;126 tabl., 05909991367145, Rp;
Tình trạng ủy quyền:
2023-03-15
Số ủy quyền:
86/18

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này