B.Braun CVP Set (NTFG)

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
B. Braun Singapore Pte Ltd
Lớp học:
Class B medical device
Sản xuất bởi:
B. Braun Melsungen AG
Khu trị liệu:
General Hospital
Chỉ dẫn điều trị:
Contains medical disposables needed (preparation & cleaning items) prior to CVP insertion
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[System or Procedure Pack], [Sterile Medical Device], Ethylene Oxide; Models: CVP Set (NTFG) - 5015694
Số ủy quyền:
DE0012882
Ngày ủy quyền:
2013-05-13

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này