AVON HEALTHY REMEDIES MENTHOL CELADRIN PAIN RELIEF CREAM Crème

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Menthol
Sẵn có từ:
THE AVON COMPANY CANADA LIMITED
Mã ATC:
D04AX
INN (Tên quốc tế):
OTHER ANTIPRURITICS
Liều dùng:
1.25%
Dạng dược phẩm:
Crème
Thành phần:
Menthol 1.25%
Tuyến hành chính:
Topique
Các đơn vị trong gói:
75ML
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
OTHER ANALGESICS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0103292009; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02248523
Ngày ủy quyền:
2009-03-05

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này