Atorvastatin 80mg tablets

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Atorvastatin calcium trihydrate

Sẵn có từ:

Brown & Burk UK Ltd

Mã ATC:

C10AA05

INN (Tên quốc tế):

Atorvastatin calcium trihydrate

Liều dùng:

80mg

Dạng dược phẩm:

Oral tablet

Tuyến hành chính:

Oral

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Valid as a prescribable product

Tóm tắt sản phẩm:

BNF: 02120000; GTIN: 5060124641744

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này